Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Mirosław Pawlak


Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-09 22:13

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-03 09:12

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 16:18

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 14:59

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 15:25

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-26 09:18

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

25 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3433). Poseł Mirosław Pawlak:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Kolejny już raz Wysoka Izba pochyla się nad nowelizacją ustawy z dnia 13 czerwca 2003... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 10:57

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druki nr 3151 i 3418). Poseł Mirosław Pawlak:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Nie będę używał sformułowań ˝wyście˝, ˝myśmy˝. Po prostu zabiorę głos w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-15 13:57

Zobacz także: