Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

38 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy (druki nr 2874 i 3556).


Poseł Mirosław Pawlak:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam trzy pytania dotyczące procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy. Pierwsze odnosi się do opinii Sądu Najwyższego: Jaki był powód pominięcia w art. 88a § 1 zwrotu ˝w szczególności˝? Pytanie drugie: Czy art. 88a § 2 pkt 5 nie wydaje się zbyt wąsko sformułowany? I ostatnie pytanie: Czy postępowanie wobec skazanego uznanego za tzw. więźnia niebezpiecznego odnosić się będzie do całej grupy przestępczej w danej sprawie, czy in concreto do danej osoby? Dziękuję bardzo.Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy


53 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy