Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3464 i 3571).


Poseł Mirosław Pawlak:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Przedłożenie rządowe z druku nr 3464, jak również przedstawione w sprawozdaniu komisji w druku nr 3571 jest bardzo ważnym projektem, a właściwie legislacyjnym uporządkowaniem, bez którego nie byłoby możliwe wykonanie wielu istotnych zadań nałożonych na formację mającą strzec granic Rzeczypospolitej Polskiej, ale i wykonywać szereg innych powierzonych jej zadań. Dlatego też Komisja Spraw Wewnętrznych tak skrupulatnie przeanalizowała projekt na dwóch czerwcowych posiedzeniach.

    W sprawozdaniu komisji przyjęto zapis o postępowaniu Straży Granicznej w odniesieniu do ujawnionych przestępstw i wykroczeń dotyczących przepisów o przekraczaniu granicy państwowej oraz w odniesieniu do wiarygodności dokumentów. Straż Graniczna uprawniona będzie także do podejmowania stosownych procedur dotyczących skutków powierzonej pracy wykonywanej przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zacieśnia współpracę z organami Policji w zakresie trybu postępowania z osobami poszukiwanymi.

    Poczesne miejsce znalazły przepisy traktujące o przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego dotyczące użycia urządzeń Straży Granicznej czy wreszcie, o ile będzie miała miejsce taka sytuacja, współdziałania z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj to są czarne scenariusze, ale w obecnej niestabilnej sytuacji geopolitycznej niczego wykluczyć nie można, a państwo nie może stanąć przed dylematem i okazać się bezbronne. Projektowane przepisy przewidują w tej sytuacji organ koordynujący. Tej sytuacji poświęcona jest duża część przepisów.

    Sprawozdanie odnosi się także do kwestii umundurowania i wyposażenia. Nie omieszkano także odnieść się do sytuacji przyznawania i zwrotu równoważników pieniężnych w przedmiocie sortów mundurowych funkcjonariuszy.

    Istotnym, bardzo ważnym novum jest obowiązek składania przez funkcjonariuszy oświadczeń majątkowych. To z pewnością uczyni dochody funkcjonariuszy bardziej transparentnymi, ale i rozwieje wiele mitów, podejrzeń i niejasności.

    Uregulowana została także kwestia podróży zagranicznych, diet i ich rozliczania.

    W wyniku zmian ustawy o Straży Granicznej naturalne stało się wprowadzenie także zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania innych organów administracji rządowej, np. ministra właściwego do spraw wewnętrznych czy wojewody, czy wreszcie wprowadzenie zmiany w ustawie o bezpieczeństwie morskim.

    Panie i panowie posłowie, reprezentując z tej trybuny Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, stwierdzam, że projekt zawarty w sprawozdaniu komisji w sposób syntetyczny wyczerpuje istotę zagadnienia, jest spójny legislacyjnie i stanowi oczekiwaną regulację. Stąd posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiedzą się za jego przyjęciem. Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw


44 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy