Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Małgorzata Gosiewska


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (druk nr 3056) - uzasadnia Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 14:01


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: - Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 5... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 13:06


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy: - o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie (druk nr 3155) - uzasadniają:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 12:12


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydata na stanowisko ambasadora RP - pana Michała Łabendy.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 14:00


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw: - o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (druk nr 3158), - o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 17:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

"Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie narzucenia przez Niemcy na polskie podmioty gospodarcze płacy minimalnej i innych obowiązków informacyjnych, które spowodują dramatyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej i możliwości funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, a szczególnie krajowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 15:03


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy: - o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. (druk nr 3092).Uzasadniają: - Minister Spraw Zagranicznych, - Minister... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 12:35


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. (druk nr 2935) - uzasadnia Minister Infrastruktury i Rozwoju. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 18:00


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie w dniu 28 października 2014 r. (druk nr 3094) -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 12:59


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. (druk nr 2861) - uzasadnia Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw Zagranicznych.Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 13:00