Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Małgorzata Gosiewska


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat aktualnych stosunków polsko-ukraińskich.Rozpatrzenie zawiadomień Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: - Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światową Konwencję Pocztową wraz z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 13:06


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydata na stanowisko ambasadora RP – pana Jakuba Wiśniewskiego, pana Adama Bugajskiego i pana Roberta Filipczaka.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 10:04


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. (druk nr 2514) - uzasadniają: Minister Gospodarki i Minister Spraw Zagranicznych.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 12:04


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomień Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: - Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 stycznia 2014 r. (druk nr 2486); - Umowy ramowej o partnerstwie i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 14:08


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., (druk nr 2445), wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli, w zakresie działania Komisji: - część budżetowa 45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 15:03


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Krzysztofa Krajewskiego i pana Tomasza Łukaszuka.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 10:03


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. (druk nr 2416). - uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych i Minister Finansów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 16:34


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Zenona Kosiniaka-Kamysza i pana Zbigniewa Gniatkowskiego.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 12:05


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydata na stanowisko ambasadora RP – pana Bogusława Winida.Rozpatrzenie propozycji tematów badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 13:02


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw: - o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 18:02