Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Małgorzata Gosiewska


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Spraw Zagranicznych – wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Zagranicznych dotyczącej przebiegu i rezultatów wizyty w Polsce Pana Johna Kerry’ego – Sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 18:42


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r. podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r. . (druk nr1889) -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-03 15:05


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw: - o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r. (druk nr 1886), - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-20 17:05


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydata na stanowisko Ambasadora RP - pana Michała Murkocińskiego.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-07 13:01


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Informacja na temat Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - referuje dyrektor CPRDiP dr Sławomir Dębski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-06 09:30


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (druk nr 1779) w zakresie: Część budżetowa 45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej: - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, - dotacje podmiotowe i celowe z zał.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 09:16


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. (druk nr 1757) - uzasadniają Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-10 10:03


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: Ósmy Protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r., Pierwszy Protokół dodatkowy do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-09 13:04


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi w Egipcie i Syrii ( druk nr 1702) - uzasadnia poseł Krzysztof Szczerski.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-26 14:28


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko Ambasadora RP - pana Zenona Kuchciaka i pani Beaty Wojny.Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: Zmian, przyjętych w Genewie 27 listopada 2003 r., 16 marca 2006 r. i 20 czerwca 2010 r., do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-25 14:01