Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Małgorzata Gosiewska


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. (druk nr 73) - uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-11 17:26


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44) w zakresie:1) część budżetowa 45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (z udziałem przedstawicieli Komisji do Spraw Unii Europejskiej), a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, c)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-20 17:02


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i w Republice Czadu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-13 16:33


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Wybór Prezydium Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-11-17 16:17