Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Joanna Kluzik-RostkowskaPoseł Joanna Kluzik-Rostkowska - Wystąpienie z dnia 05 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-05 10:51

Zobacz także:Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska:     Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! To, że ustawa jest obszerna, wcale nie znaczy, że jest niezrozumiała. To nie są tożsame... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-23 15:48

Zobacz także:Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Przede wszystkim napiszemy podręczniki do klas II i III. (Oklaski) Przypomnę, że to jest element większej całości, to jest fundamentalna zmiana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-29 16:04

Zobacz także:Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o edukacji seksualnej. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Poświęciliśmy już dzisiaj temu tematowi jakieś dwie godziny, ale rozumiem, że nigdy dość.     Nie mam żadnych wątpliwości, że dobrze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-28 10:10

Zobacz także:Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, panie pośle,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-28 09:12

Zobacz także:Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o edukacji seksualnej (druki nr 1298 i 1974). Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czy to dobrze, żeby człowiek, wchodząc w dorosłe życie, był wyposażony w taki pakiet wiedzy, który pozwoli mu unikać sytuacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-27 19:24

Zobacz także:Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2315). Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do państwa z opozycji, zarówno opozycji z lewej, jak i z prawej strony. Mam nadzieję, że jest to pytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 22:30

Zobacz także:Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2315). Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z dużą przyjemnością staję dzisiaj przed państwem, żeby zaprezentować projekt ustawy, który - mam taką nadzieję -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 20:51

Zobacz także:Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska - Wystąpienie z dnia 21 marca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Jeżeli dobrze rozumiem, a mam nadzieję, że dobrze rozumiem i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-26 08:05

Zobacz także: