Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 3/13 – (sprawa p. J. Kozdronia), - P 12/12 – (dodatkowe stanowisko, sprawa p. J. Kozdronia), - SK 21/13 – pos. Stanisław Piotrowicz, - SK 11/13 – pos. Borys Budka, - SK 62/12 – pos. Ryszard Kalisz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-24 12:05


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zachowaniu przez Skarb Państwa lub państwowe osoby prawne szczególnych uprawnień w spółkach pod nazwą Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Zakłady Azotowe w Tarnowie-Moscicach S.A. oraz o zmianie niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców poseł Jarosław... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-11 12:33


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 5/13 – pos. Andrzej Dera, - SK 28/12 - pos. Andrzej Duda, - K 54/12 – pos. Andrzej Dera, - K 3/13 – pos. Witold Pahl;Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności najwyższej Izby Kontroli... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 11:08


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (przedstawiciel wnioskodawców poseł Krzysztof Jurgiel);Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z autopoprawką... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 11:07


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 43/12 – pos. Borys Budka – kontynuacja, - K 17/12 (dodatkowe stanowisko) – pos. Borys Budka, - SK 64/12 – pos. Barbara Bartuś, - SK 35/12 – pos. Wojciech Szarama, - SK 65/12 – pos. Stanisław Piotrowicz.Ochrona sygnalistów w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-19 12:31


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Ustawodawcza (UST)

Zapoznanie się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku (druk nr 1300) - przedstawia Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 10:02


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - SK 26/12 - pos. Jacek Żalek, - SK 45/12 – pos. Jacek Żalek, - SK 5/13 – pos. Witold Pahl, - P 8/13 – pos. Witold Pahl, - K 43/12 – pos. Borys Budka;Wsparcie i ochrona prawna sygnalistów – dyskusja z udziałem przedstawicieli... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 13:00


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przedstawiciel wnioskodawców poseł Tomasz Górski);Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 52/12 – pos. Borys Budka, - K... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-22 12:06


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (przedstawiciel wnioskodawców poseł Beata Kempa). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-09 11:04


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (przedstawiciel wnioskodawców poseł Jan Szyszko).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu uchwały w sprawie stworzenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowiska... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 12:08