Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu o poselskich projektach ustaw (skierowanych w dn. 16.03.12 oraz 28.06.12): - o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (przedstawiciel wnioskodawców poseł Michał Kabaciński), - o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (przedstawiciel wnioskodawców poseł Michał Kabaciński) -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-25 12:32


Komisja Ustawodawcza (UST)

Dyskusja nad zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (przedstawiciel wnioskodawców poseł Piotr Zgorzelski).Dyskusja nad zaopiniowaniem – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o Radzie Fiskalnej (przedstawiciel wnioskodawców poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-12 12:02


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Ustawodawcza (UST)

Zapoznanie się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2011 roku (druk nr 365) - przedstawia Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-12 16:00


Komisja Ustawodawcza (UST)

Dyskusja nad zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu: - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (przedstawiciel wnioskodawców poseł Halina Szymiec-Raczyńska); - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-11 13:37


Komisja Ustawodawcza (UST)

Dyskusja nad zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji wraz z autopoprawką (przedstawiciel wnioskodawców poseł Ryszard Kalisz).Dyskusja nad zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu o poselskich projektach ustaw (skierowanych w dn.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-28 11:39


Komisja Ustawodawcza (UST)

Dyskusja nad zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu: - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (przedstawiciel wnioskodawców poseł Halina Szymiec-Raczyńska); - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-27 13:03


Komisja Ustawodawcza (UST)

Dyskusja nad zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej wraz z uzupełnieniem uzasadnienia (przedstawiciel wnioskodawców poseł Robert Telus);Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-14 12:02


Komisja Ustawodawcza (UST)

Dyskusja nad zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (przedstawiciel wnioskodawców poseł Lidia Staroń).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - SK 8/12 – pos. Andrzej Duda, - SK... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-13 13:07


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (przedstawiciel wnioskodawców poseł Robert Telus).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej wraz z uzupełnieniem uzasadnienia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-24 11:04


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (przedstawiciel wnioskodawców poseł Arkadiusz Mularczyk);Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-23 13:02