Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty wraz z autopoprawką (przedstawiciel wnioskodawców poseł Ryszard Kalisz).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP (przedstawiciel wnioskodawców... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-08 11:06


Komisja Ustawodawcza (UST)

Dyskusja na temat legalności tzw. uboju rytualnego w Polsce w świetle ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt;Podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie rozpatrywanej przez Trybunał... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-24 13:06


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw otwarcia dostępu do zawodów wraz z autopoprawką (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Adam Hofman) - kontynuacja.Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-10 12:08


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Wysokiej Komisji Obywatelskiej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M (przedstawiciel wnioskodawców poseł Ludwik Dorn) – kontynuacja.Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o podatku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-27 11:09


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - SK 21/12 – poseł Wojciech Szarama, - P 12/12 (dodatkowe stanowisko) – poseł Jerzy Kozdroń, - P 13/12 – poseł Andrzej Dera, - SK 38/12 – poseł Ryszard Kalisz.Dyskusja o potrzebie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-26 12:04


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o jawności i działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Elżbieta Witek). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-13 12:00


Komisja Ustawodawcza (UST) - cz. 2

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Anna Grodzka).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw otwarcia dostępu do zawodów (przedstawiciel... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-12 15:41


Komisja Ustawodawcza (UST)

Rozpatrzenie wniosku Prezydium Sejmu o przedstawienie opinii nt. problemów wynikających z wejścia w życie w ustawy o ewidencji ludności, która znosi od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek meldunkowy oraz likwiduje rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców.Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu uchwały w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-08-30 12:01


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw otwarcia dostępu do zawodów (poseł wnioskodawców poseł Adam Hofman).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-08-29 11:59


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw otwarcia dostępu do zawodów (poseł wnioskodawców poseł Adam Hofman).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP (przedstawiciel... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-26 12:39