Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - SK 22/11 – p. Andrzej Duda, - K 32/11 – - SK 21/11 – p. Wojciech Szarama, - P 55/11 – p. Eugeniusz Kłopotek, - P 50/11 – p. Beata Kempa, - K 28/11 – p. Eugeniusz Kłopotek, - P 53/11 – p. Borys Budka.Dyskusja o potrzebie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-15 12:59


Komisja Ustawodawcza (UST)

Powołanie podkomisji stałej do spraw Trybunału Konstytucyjnego.Dyskusja o potrzebie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawach rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny o sygn. akt: - S 3/09 - p . Andrzej Dera, - S 2/10 – p. Jacek Żalek, - S 5/09, - P 31/09 – p. Witold Pahl.Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-25 13:01


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 35/11 – p. Beata Kempa, - K 8/11 (pismo uzupełniające) – p. Witold Pahl, - P 46/11 – p. Jacek Żalek, - K 27/11 – p. Jerzy Kozdroń, - SK 14/11 – p. Wojciech Szarama.Dyskusja o potrzebie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-11 14:30


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - SK 9/11 – p. J. Kozdroń, - SK 15/11 – p. E. Kłopotek, - SK 17/11 – p. A. Dera, - SK 19/11 – p. W. Pahl, - K 25/11 – p. W. Szarama.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-21 13:36


Komisja Ustawodawcza (UST)

Wybór Prezydium Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-11-17 14:00