Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu uchwały w sprawie stworzenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowiska tłumacza języka migowego obsługującego konferencje prasowe odbywające się na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (przedstawiciel wnioskodawców poseł Artur Dębski);Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-17 13:07


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (przedstawiciel wnioskodawców poseł Łukasz Gibała).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-04 12:00


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań bądź powodów zaniechań organów administracji rządowej i Prokuratury dotyczących prowadzenia działalności przez spółkę AMBER GOLD sp. z o.o. oraz podmioty od niej zależne i powiązane wraz z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-03 12:29


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP (przedstawiciel wnioskodawców poseł Mieczysław Łuczak) – kontynuacja.Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-21 12:06


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (przedstawiciel wnioskodawców poseł Magdalena Gąsior-Marek).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (przedstawiciel wnioskodawców poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-20 11:59


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu wspólnot gruntowych (przedstawiciel wnioskodawców poseł Jerzy Rębek).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach rozliczenia podwykonawców spółki Dolnośląskie Surowce Skalne... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-07 10:35


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wraz z autopoprawkami (przedstawiciel wnioskodawców poseł Patryk Jaki) – kontynuacja.Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – senackiego projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-06 12:04


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o podatku od usług finansowych wraz z autopoprawkami (przedstawiciel wnioskodawców poseł Wincenty Elsner) – kontynuacja;Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 12:06


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP (przedstawiciel wnioskodawców poseł Mieczysław Łuczak);Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania nieprawidłowości w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-20 12:05


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej Koordynującej Sprawy Polskich Związków Sportowych (przedstawiciel wnioskodawców poseł Artur Górczyński).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-07 12:13