Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 20/13 – p. Wojciech Szarama, - SK 49/13 – p. Andrzej Dera, - K 17/13 – p. Witold Pahl, - P 31/13 – p. Beata Kempa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-05 11:38


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1881);Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 15/13 – p. Wojciech Szarama, - SK 6/13... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 12:06


Komisja Ustawodawcza (UST)

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 czerwca 2014 r. - referuje Przewodniczący Komisji;Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - SK 9/13 – p. Witold Pahl, - P 26/12 – p. Borys Budka (stanowisko dodatkowe, termin w TK), - K 22/13 – p. Borys... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 12:06


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - Kp 2/13 – pos. Andrzej Dera, - K 33/13 – pos. Stanisław Piotrowicz, - SK 26/13 – pos. Andrzej Duda. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 12:03


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Ustawodawcza (UST)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 13:07


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” wraz z autopoprawką (przedstawiciel wnioskodawców poseł Arkadiusz Mularczyk);Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 10:05


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 44/12 – p. Eugeniusz Kłopotek – kontynuacja, - SK 18/13 – p. Barbara Bartuś, - SK 7/13 – p. Eugeniusz Kłopotek, - K 19/13 – p. Wojciech Szarama. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 13:10


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 7/13 – p. Witold Pahl, - K 7/13 – p. Ryszard Kalisz, - SK 3/13 – p. Borys Budka, - K 13/13 – p. Witold Pahl, - K 44/12 – p. Eugeniusz Kłopotek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-20 13:03


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselskiego projektu ustawy o zachowaniu przez Skarb Państwa lub państwowe osoby prawne szczególnych uprawnień w spółkach pod nazwą Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (przedstawiciel wnioskodawców... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-07 13:12


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 43/12 – pos. Borys Budka, - K 1/13 – pos. Eugeniusz Kłopotek, - K 6/13 – pos. Stanisław Pięta. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-06 12:04