Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Bańkowska


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 38) - uzasadnia poseł Elżbieta Rafalska.Sprawy organizacyjne. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-13 16:28


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Wybór Prezydium Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-11-17 14:38