Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Bańkowska


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 939) - uzasadnia Minister Pracy i Polityki Społecznej.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-03 16:03


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Informacja w sprawie funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz oceny dotychczasowej działalności OFE, a także dalszych planów Rządu RP dotyczących funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w systemie finansowania zabezpieczenia społecznego w sytuacji kryzysu finansów publicznych - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-13 10:03


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Informacja w sprawie działań w zakresie rehabilitacji i zaopatrzenia w sprzęt specjalistyczny osób z niepełnosprawnościami - referują: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-12 10:04


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 935) - uzasadnia poseł Sławomir Piechota. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-11 09:31


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie wniosku Podkomisji stałej do spraw pomocy społecznej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej - referuje przewodniczący podkomisji poseł Krzysztof Michałkiewicz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-11 16:03


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 856) - referuje przewodniczący podkomisji poseł Marek Plura.Rozpatrzenie Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-06 09:34


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r. (druk nr 738) - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-06 16:31


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 909).Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 893) - uzasadnia senator Mieczysław Augustyn. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-04 13:02


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druk nr 919) - uzasadnia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-04 16:08


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Prezentacja Raportu „Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków” (opracowanego w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Diagnoza społeczna 2009-2013”) – kontynuacja - referuje profesor Janusz Czapiński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-21 10:04