Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Bańkowska


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 343) - uzasadnia poseł Jerzy Borkowski.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 344) - uzasadnia poseł Zbyszek Zaborowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-04 09:29


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

„Sprawa rodziny Bajkowskich z Krakowa - przedstawiają: - Minister Pracy i Polityki Społecznej, - Minister Sprawiedliwości, - Rzecznik Praw Dziecka, - Rzecznik Praw Obywatelskich.” Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-04 12:03


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Zapoznanie się z systemem wsparcia dla kombatantów i osób represjonowanych - referują: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Minister Zdrowia, Minister Spraw Wewnętrznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-21 09:58


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 569) - uzasadnia senator Grażyna Sztark.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 636) - uzasadnia poseł Anna Bańkowska.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-21 16:00


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat organizacji i dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminów /na wszystkich poziomach kształcenia/ do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczniów z niepełnosprawnościami – kontynuacja.Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-20 10:27


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Prezentacja metodologii i konkluzji wyników badań BAEL - referuje Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego Grażyna Marciniak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-07 09:56


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej - referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Edukacji Narodowej.Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji i dostosowania procesu nauczania, w tym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 10:02


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 265) - uzasadnia poseł Stanisław Szwed. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 16:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Prezentacja Raportu „Przyczyny zmian aktywności zawodowej w Polsce oraz opinie o przydatności instrumentów polityki rodzinnej – Diagnoza Społeczna 2011” (opracowanego w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Diagnoza społeczna 2009-2013”) - referuje profesor Irena Kotowska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-20 10:04


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw pomocy społecznej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1026) - referuje przewodniczący podkomisji poseł Krzysztof Michałkiewicz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-19 14:46