Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Bańkowska


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 1186) - uzasadnia senator Stanisław Jurcewicz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-22 16:00


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu finansowym młodych rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 1276) - uzasadnia poseł Tomasz Górski.Wybór posła sprawozdawcy do sprawozdania Komisji w sprawie rządowego dokumentu „Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na swoim” oraz zamierzenia w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-10 10:14


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 243) - uzasadnia poseł Sławomir Kopyciński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-09 09:29


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1274) - uzasadnia poseł Magdalena Kochan. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-09 10:59


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Informacja o trybie prac nad wdrażaniem w Polsce postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych - przedstawiają: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 09:59


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2011 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 970) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 14:59


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na swoim” oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych” (druk nr 1257) - referuje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-19 10:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wraz z autopoprawką (druki nr 345 i 345-A) - uzasadnia poseł Patryk Jaki.Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-18 09:29


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Zapoznanie się z informacją „Przemiany tworzenia i rozwiązywania rodzin w Polsce a zmiany dzietności” w świetle wyników badania GGS-PL (Generacje, rodziny i płeć kulturowa), realizowanego przez zespół demografów Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w ramach międzynarodowego programu badań GGP (Generations and Gender Programme) - przedstawia profesor... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-17 10:03


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie – na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej – wniosku Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej o przedstawienie „Informacji rządu na temat zapowiadanych przez firmy, masowych zwolnień pracowników”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-17 13:02