Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Bańkowska


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 319) - uzasadnia Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-08 17:04


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 120) - referuje przewodnicząca podkomisji poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-26 12:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 313). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-24 16:02


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

System wsparcia dla kombatantów i osób represjonowanych - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-12 16:10


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany w składzie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25).Przewidywane zmiany struktur wieku ludności a podaż pracy w Polsce. Czy przyszły spadek liczby aktywnych zawodowo w Polsce jest nieuchronny? - referuje Prof. Irena Kotowska, Instytut Statystyki i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-11 10:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 120) - referuje przewodnicząca podkomisji poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-28 14:30


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 177 i 217). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-15 09:16


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych w świetle znowelizowanych przepisów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-15 11:30


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Informacja na temat udziału osób niepełnosprawnych w wyborach - referuje Szef Krajowego Biura Wyborczego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-15 16:01


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-01 11:00