Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego (druk nr 2361). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić stanowisko mojego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące komisyjnego projektu ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-08 12:15Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2131). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pierwsze pytanie kieruję do przedstawiciela wnioskodawców. Dotyczy ono proponowanych zmian w art. 9, to jest udostępniania pism w postaci elektronicznej.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-25 12:25Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2131). Poseł Barbara Bartuś:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość odnieść się do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-25 12:25Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

5 i 6 punkt porządku dziennego:   5. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2179).   6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 2181). Poseł Barbara Bartuś:     Dziękuję.     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 17:02Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2012 r.˝ (druk nr 1478) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 1578). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Chciałabym sprostować moją wypowiedź, bo chyba pan minister mnie nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-27 14:20Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2012 r.˝ (druk nr 1478) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 1578). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo z Ministerstwa! Dokument, który jest w tej chwili... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-27 14:05Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 2137). Poseł Barbara Bartuś:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Niejednokrotnie osobiście miałam takie sytuacje, kiedy przychodziły do biura... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-22 09:37Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2014 roku.

24 i 25 punkt porządku dziennego:   24. Rządowy dokument: ˝Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej˝ (druk nr 692) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 734).   25. Rządowy dokument: ˝Sprawozdanie dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-14 07:41Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 2097 i 2101). Poseł Barbara Bartuś:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić stanowisko mojego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 23:33Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Barbara Bartuś:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pragnę zapytać wprost: Czy zabranie z Lasów Państwowych 800 mln zł w 2014 r. nie spowoduje zmniejszenia zadań gospodarczych bądź zmniejszenia zatrudnienia w Lasach Państwowych w stosunku do planów, jakie lasy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 12:45