Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie dotyczy ogólnie słabości wymiaru sprawiedliwości, czyli zarazem słabości państwa jako instytucji, i bierności w niektórych sytuacjach,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 28 czerwca 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 385) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 473). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Rzecznik! Na galerii wciąż jest pan Knurowski. I tu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-30 15:19Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 27 czerwca 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie ministrze, dziękuję za informację, z jakich paragrafów, z jakich programów będą realizowane, finansowane inwestycje kolejowe, ale myślę, że nie o to chodzi. Na lata 2007-2013 Unia przeznaczyła dla nas ponad 21 mld na inwestycje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-29 22:43Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W styczniu bieżącego roku polski parlament wykreślił z ustawy o refundacji leków przepisy mówiące o karaniu lekarzy za błędy w wypisywanych receptach. Jednak Narodowy Fundusz Zdrowia, lekceważąc Sejm, jak również środowisko lekarskie i chorych,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-17 09:28Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 348). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z tego projektu wynika, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (druk nr 382). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten projekt ustawy, ta propozycja, wynika stąd, że była dyskusja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Poseł Sprawozdawca Barbara Bartuś:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o senackim projekcie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 329 i 369). Poseł Barbara Bartuś:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pierwsze pytanie chciałam skierować do rządu, a właściwie do pana premiera Donalda... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 288 i 333). Poseł Sprawozdawca Barbara Bartuś:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 288 i 333). Poseł Barbara Bartuś:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałam doprecyzować, że to sprawozdanie, projekt przyjęty przez komisję jest zbieżny z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52