Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2655). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Mam przyjemność w imieniu mojego klubu, Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, odnieść się do rządowego projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 17:08Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

44 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji ˝Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-25 18:30Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

31 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 2131 i 2593). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 16:57Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W 2013 r. średnioroczne minimum socjalne dla jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oszacował na poziomie 1062 zł i 45 gr, a minimum egzystencji na 513 zł 87 gr, natomiast najniższa emerytura wynosi obecnie, od 1 marca 2014 r.,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 13:27Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2014 roku.

37 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (druk nr 2417). Poseł Barbara Bartuś:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jak mówiłam w swoim wystąpieniu klubowym, przewlekłość postępowań jest problemem. Przytoczę przykłady... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-02 12:05Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2014 roku.

37 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (druk nr 2417). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić stanowisko mojego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące poselskiego projektu ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-02 12:03Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 2014 i 2433). Poseł Barbara Bartuś:     Tak.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Odniósł się pan do mojej wypowiedzi, ale pan mnie nie zrozumiał. Nie chodziło mi o patologię w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-29 10:12Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 2014 i 2433). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, mojego klubu parlamentarnego, w sprawie sprawozdania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-29 09:21Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

38 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 2525). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! W czasie rozmów między ministrem Sienkiewiczem a prezesem Belką, zwanych rozmowami prywatnymi, usłyszeliśmy o fatalnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-27 10:26Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego (druk nr 2361). Poseł Barbara Bartuś:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Swoje pytania kieruję do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ośrodek adopcyjny nie podlega żadnym regulacjom... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-08 12:39