Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 14 maja 2013 roku.

1, 2, 3 i 4 punkt porządku dziennego:   1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 1172).   2. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-16 10:50Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Barbara Bartuś:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W Polsce osoby niepełnosprawne stanowią ok. 15% społeczeństwa. Z tych 15% ponad 70% stanowią ludzie starzy, często są to osoby całkowicie niesamodzielne, wymagające pełnej opieki. Jednakże osoby te nie bardzo mogą liczyć na pomoc państwa polskiego.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-23 09:27Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

6, 7, 8 i 9 punkt porządku dziennego:   6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204).   7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148).   8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-22 10:04Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 21 marca 2013 roku.

5 i 6 punkt porządku dziennego:   5. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (druk nr 1146).   6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1151). Poseł Barbara Bartuś:     ...i obowiązki, które wynikają z płci. I proszę nam tego nie niszczyć.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-23 13:42Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 07 marca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z całym szacunkiem do pana, ale pan mówił, że rząd przekazał do urzędów pracy 1200 mln zł. Przecież są to pieniądze pochodzące z Funduszu Pracy, które w całości powinny być przeznaczone na walkę z bezrobociem, a nie w większej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-10 13:12Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra sprawiedliwości na temat podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podmioty mu podległe i nadzorowane działań dotyczących zagwarantowania właściwych procedur postępowania ze zwłokami ofiar katastrofy smoleńskiej na terenie Federacji Rosyjskiej. Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Już... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-10 11:23Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 756). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące poselskiego projektu zmiany ustawy Kodeks postępowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-28 09:44Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druki nr 919 i 931). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie też kieruję do pana ministra. Chciałam zapytać, skąd się wzięło te 6 ha? Dlaczego rolnik,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-24 21:17Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druki nr 919 i 931). Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić uwagi mojego Klubu Parlamentarnego Prawo i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-24 20:34Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Barbara Bartuś:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pana pracownicy też nie do końca pana poinformowali. Tak, interpelacja z maja była pierwsza, ale ja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-04 08:43