Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny. Poseł Barbara Bartuś:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny. Poseł Barbara Bartuś:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt zmiany... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-16 23:15Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 11 stycznia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 74). Poseł Barbara Bartuś:     Postaram się troszeczkę już poskracać.     Tak samo negatywne opinie przedstawił dr Michał Warciński, który pisał, że regulacja ta budzi poważne wątpliwości. Ze względu na to, że czas skończył mi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 15:51Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 84 i 91). Poseł Barbara Bartuś:     Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! To prawda, że w ciągu czterech lat rząd Platformy i PSL doprowadził do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23