Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 16:12Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 14:19Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 15:40Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 22:55Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 22:06Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-24 12:47Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w 2015 r., w szczególności zaś: - funkcjonowania aplikacji Źródło, za pośrednictwem której gminy pozyskują dane o zmianach w ewidencji ludności i związanych z nią problemach przy sporządzaniu spisu wyborców; - braku szczegółowych rozwiązań dotyczących procedury przechowywania i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 10:48Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku powoda Makarony Polskie S.A. z dnia 28 lipca 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Kazimierza Moskala Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 20:47Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 12:15Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 12:06