Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 2137).


Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Niejednokrotnie osobiście miałam takie sytuacje, kiedy przychodziły do biura poselskiego osoby i wprost mówiły, że walczyły o niepodległą Polskę, w różnym zakresie, i dzisiaj pobierają głodowe emerytury, natomiast osoby, które je przesłuchiwały, które je nękały, mają te świadczenia bardzo, bardzo wysokie. Gdy słucham lewej strony, kiedy najczęściej pada stwierdzenie, że jesteśmy za pomocą wszystkim potrzebującym, że nie wyróżniajmy, to mam pytanie do wnioskodawców: Jaki jest najważniejszy cel tej ustawy? Czy to jest pomoc wszystkim biednym, czy to jest naprawienie krzywd i ta ustawa jest wnoszona w imię sprawiedliwości społecznej, aby państwo polskie okazało swoją wdzięczność osobom, które o tę Polskę walczyły?

    Mam jeszcze jedno pytanie, też na podstawie pracy poselskiej. Są osoby, które (Dzwonek) za swoją działalność były zwalniane z pracy, były blokowane ich podwyżki, nie otrzymywały tych podwyżek i zgodnie z zasadami naliczania emerytur, rent pobierają bardzo niskie świadczenia. Pisałam interpelacje, pisałam zapytania, na przykład w sprawie pana, który działał w ˝Solidarności˝ i jest przekonany, że za tę działalność nie zostały mu uwzględnione okresy pracy w warunkach szczególnych. We wszystkich przypadkach, gdy rozpatrywano sprawy jego kolegów, którzy pracowali na tych samych stanowiskach, w takim samym trybie, oczywiście ZUS odmawiał, ale sąd przyznawał, natomiast jemu jednemu sąd odmówił, jest to orzeczenie prawomocne. Czy w ogóle rząd ma zamiar pomóc takim osobom, które może nie siedziały w więzieniach, ale za swoją działalność były w inny sposób szykanowane? Czy jest możliwość wzruszania chociażby takich wyroków sądowych? Dziękuję bardzo.Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2014 roku.


85 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy