Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa wymaga różnorodnych działań wielu instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych. Ze starością związana jest mniej lub bardziej nasilona niesamodzielność. Większość osób starszych ma zapewnioną opiekę w warunkach domowych przez najbliższą rodzinę, jednak rodzina, najbliżsi najczęściej są czynni zawodowo i wymagają wsparcia w tej opiece, wsparcia państwa.

    Taką formą pomocy mogą być m.in. dzienne domy pomocy medycznej, zapewniające osobom starszym i niedołężnym stosowną fachową opiekę lekarską, pielęgniarską i wszechstronną rehabilitację. W trakcie realizacji jest właśnie program pilotażowy Ministerstwa Zdrowia, wątpliwości jednak budzi zbyt mała liczba tych domów oraz sposób ich finansowania.

    Mam pytanie. Czy nie byłoby zasadne tworzenie domów pomocy medycznej w tych ośrodkach, w których istnieją już podmioty świadczące usługi medyczne i opiekuńcze dla seniorów, takie jak oddział geriatryczny, zakład opiekuńczo-leczniczy, dom opieki społecznej, poradnia geriatryczna? Ale przede wszystkim pragnę zapytać, w jaki sposób będzie zapewnione finansowanie dziennych domów pomocy medycznej przez cały okres pilotażowy.

    Jeszcze jeden bardzo ważny problem, podnoszony tu już przez pana posła Szlachtę, to liczba lekarzy geriatrów. Jest ich coraz mniej. Ja jestem z Gorlic, ja mam to szczęście, że u nas w szpitalu publicznym jest oddział geriatryczny i to nawet bardzo wysoko oceniany w różnych rankingach. Ale nie wszystkie osoby starsze mają takie szczęście, że w ich powiatach są oddziały geriatryczne czy w ogóle lekarze geriatrzy (Dzwonek), którzy specjalizują się w leczeniu osób starszych, a jest to specyficzna dziedzina. Dziękuję bardzo.Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki nad najmłodszymi i seniorami


583 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy