Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 i 6 punkt porządku dziennego:  5. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2179).
  6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 2181).


Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zajmujemy się dzisiaj tematem bardzo, bardzo ważnym, ale tematem, który dzisiaj ograniczamy, a który został wywołany przez propozycję zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Myślę w tej chwili głównie o art. 111. Natomiast wydaje mi się, jestem przekonana, że powinniśmy w tym zakresie rozmawiać - mam nadzieję, że jak te projekty trafią do procedowania, tak się stanie - pracować wspólnie z ministrem pracy i polityki społecznej.

    Tak jak było powiedziane, ubóstwo zapisane w uzasadnieniu orzeczenia może nie jest typowym powodem, że dzieci są odbierane. I co do tego moje pytanie: Czy Ministerstwo Sprawiedliwości wie, ile tak naprawdę dzieci zostało odebranych pośrednio właśnie z tego powodu? Czy pan minister wie, ile pomocy rodzina na przykład czteroosobowa, rodzina z dwójką małych dzieci może otrzymać od państwa na dzieci, jeżeli dwoje rodziców pracuje i otrzymuje najniższą płacę? Ja odpowiem: nie otrzyma niczego, żadnej pomocy od państwa.

    Kolejne pytania, na które oczekiwałabym odpowiedzi, żeby pan minister udzielił nam odpowiedzi, które można też wziąć pod uwagę przy pracach nad tymi projektami, przy pracach nad poprawą sytuacji rodzin. Ile kosztuje utrzymanie dziecka czy w rodzinie zastępczej (Dzwonek), czy w jakiejś placówce? Jak te koszty odnoszą się do tego, jak naprawdę państwo pomaga?

    Jeszcze raz podkreślam, że powinniśmy pracować kompleksowo. Może pani poseł wnioskodawca odpowie nam też na pytanie, ile tak naprawdę jest ustaw, ile jest regulacji dotyczących opieki, pomocy rodzinom, bo jest ich bardzo dużo. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.


162 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy