Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Barbara Bartuś:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ostatnich dniach miałam olbrzymi zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w uroczystości nadania Zespołowi Szkół w Szymbarku imienia błogosławionego Jana Pawła II. Dzień ten był świętem nie tylko dla tych szkół, ale i dla całej miejscowości Szymbark w gminie Gorlice.

    Jan Paweł II to największy z Polaków, niekwestionowany autorytet, a więc najlepszy wzór do naśladowania, i to w każdym zakresie: wiary, mądrości, skromności, pracowitości, wykształcenia. Wszyscy też więc cieszyliśmy się, że wybrano takiego patrona, ale dzień ten stał się też okazją do refleksji na temat wychowania i kształtowania młodych charakterów.

    Podczas tego spotkania zwróciły się do mnie osoby, abym tu, w Warszawie przekazała spostrzeżenia i ich obawy co do promowanych w ostatnich latach wzorów do naśladowania. Głównie chodziło o jakość oferowanych programów w telewizji, szczególnie publicznej, a właściwie o brak oferty ciekawych programów czy audycji.

    Telewizja, będąca nośnikiem informacji, przeżywa wciąż dynamiczny rozwój. Jest ona ciągle potęgą, na którą należy zwrócić szczególną uwagę w kontekście wychowania i edukacji. Niestety w dzisiejszych czasach coraz częściej dominuje w niej przemoc, agresja, brutalne akcje z rozlewem krwi. Niepokojący jest fakt, że lansowane w telewizji zachowania stają się normalnym zachowaniem, a co za tym idzie, często nie budzą poczucia winy ani odpowiedzialności za własne czyny w rzeczywistym życiu.

    Programy i filmy emitowane w telewizji tak też zniekształcają obraz rodziny oraz ośmieszają takie wartości jak wiara, honor, miłość, przyjaźń, szacunek dla otaczającego świata i ludzi, że mogą w przyszłości zagrażać normalnemu funkcjonowaniu. Programy kierowane do młodzieży często wzmacniają okres buntu przeciwko autorytetom i wszelkim wartościom. Znamienne jest też promowanie hasła ˝róbta co chceta˝.

    Swój wkład w taki stan rzeczy ma niestety również obecny rząd i sam premier Donald Tusk, który kiedyś namawiał do niepłacenia abonamentu telewizyjnego. Promowane były natomiast media komercyjne.

    Najlepszym dowodem na to, że nie zauważa się misji ani zadań, jakie powinna wypełniać telewizja, jest fakt, że Fundacja Lux Veritatis nie otrzymała koncesji dla katolickiej Telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym. W ojczyźnie Jana Pawła II odbiera się katolikom możliwość bezpłatnego oglądania katolickiej telewizji.

    W imieniu mieszkańców mojego okręgu, a myślę, że nie tylko mojego okręgu, z tej mównicy sejmowej apeluję do wszystkich mających wpływ na media: przywróćcie mediom misję, jaką powinny pełnić. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Barbara Bartuś - Oświadczenie z dnia 24 maja 2012 roku.


71 wyświetleń