Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! ˝W 10. rocznicę śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża najwyższe uznanie dla działań pułkownika, którego poświęcenie przysłużyło się obaleniu w Polsce komunizmu i utrzymaniu światowego pokoju zagrożonego ofensywnymi planami militarnymi Związku Radzieckiego.

    Kierując się dobrem Polski i Polaków, nie zważając na niebezpieczeństwa, Ryszard Kukliński odważnie przeciwstawił się komunistycznemu reżimowi, stając w jednym szeregu z bohaterami walk o polską niepodległość.

    Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu - wielkiemu patriocie, który dobrze zasłużył się Rzeczypospolitej Polskiej˝.

    Uchwałę o takiej treści przyjął dzisiaj Sejm. Pragnę w pełni poprzeć tę uchwałę i czynię to teraz, ponieważ w trakcie głosowań zbyt późno nacisnęłam przycisk, więc mój głos nie został policzony.

    Pułkownik Ryszard Kukliński, który w 1984 r. został skazany przez sąd PRL na karę śmierci jako szpieg Centralnej Agencji Wywiadowczej USA, zajmuje dziś należne mu miejsce bohatera narodowego. Jego działalność odpowiadała polskiej racji stanu, wiążącej się z obroną suwerenności i niepodległości.

    Życie i działalność pułkownika Kuklińskiego w latach 1971-1981 były najważniejszą misją wywiadowczą w całym okresie zimnej wojny. Ze względu na konsekwencje polityczno-militarne był najważniejszym agentem wywiadu Stanów Zjednoczonych w XX w. Przekazując plany Stanom Zjednoczonym, pułkownik Kukliński pomógł Ameryce w wygraniu zimnej wojny i powstrzymaniu III wojny światowej. Potwierdziły to nie tyko autorytety polityczne, wojskowe i wywiadowcze Stanów Zjednoczonych, ale także potwierdzili sowieccy marszałkowie i generałowie.

    Każde działanie skierowane przeciwko zależności Polski od ZSRR należy ocenić jako działanie patriotyczne. Niestety, Ryszard Kukliński dopiero w 1997 r., to jest 8 lat po upadku PRL, został zrehabilitowany i uniewinniony przez Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, ale do dzisiaj - i pokazały to dzisiejsze obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - niektóre środowiska w Polsce wciąż próbują dezawuować jego działalność.

    Sam pułkownik Kukliński w 1998 r. podczas pobytu w Polsce tłumaczył, że zostając agentem obcego wywiadu, zapłacił za to najwyższą cenę: cenę życia swoich dwóch synów, którzy zginęli w tajemniczych okolicznościach w 1993 r. i 1994 r. Pułkownik mówił: Nie tylko strata moich synów, ale także niesprawiedliwość i krzywdzące oceny w moim kraju bolą mnie bardzo, ale nigdy nie miałem wątpliwości, że dobrze wybrałem. A jeśli miałbym żyć drugi raz, zrobiłbym to samo. Wszystko, co w życiu zrobiłem, robiłem z myślą o Polsce.

    To był głos wolnej Polski, głos Polaków, którzy bronili polskiej racji stanu, walcząc w powstaniu warszawskim, i którzy występowali przeciwko porządkowi ustanowionemu w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Dziś można zapytać, jakie prawo moralne mają ci, którzy wciąż atakują pułkownika Kuklińskiego.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kończąc, chciałabym powiedzieć, że cieszę się bardzo, iż został zrealizowany film ˝Jack Strong˝, będący historią pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, którego premiera w kinach odbyła się w tym miesiącu, a który wraz z grupą parlamentarzystów z mojego klubu parlamentarnego miałam przyjemność wczoraj obejrzeć. I wszystkich do tego zachęcam. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Barbara Bartuś - Oświadczenie z dnia 21 lutego 2014 roku.


55 wyświetleń