Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! II wojna światowa to tragiczny okres w historii naszej ojczyzny, ale musimy też pamiętać o losie Polaków, którzy po wojnie znaleźli się pod okupację sowiecką. Setki tysięcy obywateli polskich zostało uwięzionych, deportowanych oraz zamordowanych przez machinę systemu komunistycznego.

    To właśnie o te wydarzenia pytaliśmy uczniów, którzy w tym roku wzięli udział w organizowanym przeze mnie konkursie historycznym. Tegoroczny temat konkursu to ˝Golgota Wschodu - losy Polaków w Związku Sowieckim 1939-1956. W 75. rocznicę zbrodni katyńskiej i pierwszych deportacji˝. Była to już 7. edycja konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego. Współorganizatorami konkursu jak co roku byli krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, oddział Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu oraz radny powiatu gorlickiego Tomasz Płatek. Już od 8 lat z krakowskim oddziałem IPN ustalam tematy konkursu, a następnie pracownicy referatu edukacji historycznej panowie Dariusz Gorajczyk i dr Jarosław Szarek wskazują literaturę i przygotowują pytania konkursowe. Co roku przewodniczącą komisji konkursowej składającej się z historyków, opiekunów drużyn w nich startujących jest pani wizytator sądeckiego oddziału kuratorium.

    Tegoroczny konkurs odbył się w Bieczu 18 maja i był objęty patronatem honorowym małopolskiego kuratora oświaty. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz publikacje książkowe IPN i Wydawnictwa Sejmowego, a także drobne upominki z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W tegorocznej edycji zwyciężyli uczniowie gospodarza - Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu: Alicja Gąsior, Wojciech Gazda i Łukasz Sokołowski. Drugie miejsce zdobyła drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu w składzie: Mariusz Fornagiel, Ewa Bołoz i Mateusz Stelmach. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu w składzie: Patrycja Sikorska, Julia Mazurek i Jan Wąchała. Na czwartym miejscu znalazły się ex aequo drużyny z technikum i liceum gorlickiego Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w składach: Oliwia Małuch, Krzysztof Matuszyk, Michał Małachowski oraz Dominik Warzycki, Patryk Kalisz i Przemysław Niemaszyk. Piąte miejsce zajął zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny jest wycieczka do Brukseli, natomiast zespoły, które zajęły miejsca od 2. do 5., przyjadą w czerwcu na dwudniową wycieczkę do Warszawy.

    Poza rywalizacją drużynową przyznano nagrody indywidualne dla uczestników, którzy w teście zdobyli indywidualnie największą liczbę punktów. Otrzymali je: Mariusz Fornagiel z II LO w Nowym Sączu oraz Wojciech Gazda z LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu, którzy wykazali się bardzo dużą wiedzą i uzyskali prawie maksymalny wynik punktowy.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę bardzo serdecznie pogratulować wiedzy i zapału wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności laureatom. Chcę podziękować nauczycielom, opiekunom i współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu tegorocznego konkursu. Szczególne wyrazy uznania chciałabym skierować do dyrektora liceum w Bieczu pana Tomasza Dykasa, który od początku wspiera organizację tych konkursów. Za wielką życzliwość oraz serce włożone w coroczne przygotowanie konkursu serdecznie dziękuję pani mgr Małgorzacie Błażewicz i pani mgr Ewie Knybel z LO w Bieczu, które zawsze dbają o miłą atmosferę, pokazują piękno królewskiego miasta Biecza, w czasie sprawdzania prac robią wycieczkę po Bieczu dla młodzieży, a nawet same wypiekają wyśmienite ciasta na poczęstunek dla uczestników konkursu. Chcę też podziękować sponsorom za nieodpłatne przekazanie dla wszystkich uczestników wody mineralnej Wysowianka oraz dziękuję piekarni ˝Kasia˝ państwa Marii i Adama Pawlików w Bieczu za coroczne wspieranie uczestników konkursu pysznymi drożdżówkami.

    Kończąc, jeszcze raz gratuluję zwycięzcom i dziękuję wszystkim, którzy włączają się w te konkursy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Barbara Bartuś - Oświadczenie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Oświadczenie


434 wyświetleń