Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na oficjalnej stronie internetowej prezesa Rady Ministrów umieszczono zakładkę pod tytułem ˝Premierzy PRL˝. Nie do końca jest dla mnie jasny kontekst i cel, jaki przyświecał Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy opracowywaniu tych poprawnych życiorysów prezentowanych tam osób. Być może chodziło o zachowanie chronologii, pokazanie ciągłości istnienia państwa polskiego. Zapomniano jednak o szczegółach i sposobach, w jakich premierzy PRL sprawowali swój urząd. Nie byli to kontynuatorzy mężów stanu II Rzeczypospolitej, która istniała jako państwo niepodległe i wolne. Biografie m.in. Bolesława Bieruta, Józefa Cyrankiewicza, Piotra Jaroszewicza, Wojciecha Jaruzelskiego czy Czesława Kiszczaka są przedstawione w sposób bardzo wybielony. Biografie premierów PRL umieszczone na stronie polskiego rządu są pełne nieścisłości i urągają prawdzie historycznej.

    Premierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej to osoby odpowiedzialne osobiście za kierowanie represjami wobec tysięcy Polaków. Zastanawiam się, jak się czują, czytając te informacje, dziesiątki tysięcy żyjących opozycjonistów, którzy byli bici, wyrzucani z pracy, a ich rodziny nękane przez Służbę Bezpieczeństwa za rządów tych premierów. Czy w taki sposób należy przedstawiać historię naszego państwa, umieszczając tych ludzi obok premierów II Rzeczypospolitej i premierów rządu polskiego na emigracji? Należy przedstawić prawdziwą historię PRL, państwa zależnego od sowieckiej Rosji. Należy to zrobić m.in. w imię ofiar władzy komunistycznej. Należy dokonać rachunku sumienia i prawdziwego osądu historii PRL i ówczesnych premierów, m.in. dla żyjących krewnych i przyjaciół ofiar: studenta Stanisława Pyjasa, maturzysty Grzegorza Przemyka, bestialsko zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki, zabitych górników z kopalni Wujek czy stoczniowców zamordowanych w grudniu 1970 r. To tylko niektóre ofiary rządów tych panów wymienianych na stronie kancelarii pana premiera.

    Panie i Panowie Posłowie! Bez względu na przynależność partyjną i przekonania należy się zastanowić, kim są dla nas ofiary rządów komunistycznych w Polsce. Jak długo jeszcze ich bliscy mają czekać na prawdziwe ˝przepraszam˝? Polska prawdziwie wolna i demokratyczna musi być budowana na prawdzie historycznej. Nie mogę przejść obojętnie wobec zakłamanych historii premierów PRL przedstawianych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo jest to niestosowne i nieetyczne wobec pamięci o ofiarach reżimu komunistycznego w naszym kraju i ich rodzin. Myślę, że przyczynia się to też do takich sytuacji, jakie mieliśmy ostatnio w Sejmie, kiedy były problemy, aby przyjąć uchwałę, która przypominała to, jak zginął Grzegorz Przemyk. Dziękuję.Poseł Barbara Bartuś - Oświadczenie z dnia 24 maja 2013 roku.


102 wyświetleń