Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3970 i 3993).


Poseł Sławomir Kowalski:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3970 i 3993.

    Przypomnę, że głównym celem tego projektu ustawy jest uregulowanie dotyczące rachunków nieaktywnych, tzw. uśpionych, oraz ułatwienie osobom uprawnionym do środków pieniężnych zgromadzonych przez zmarłych posiadaczy na rachunkach bankowych i rachunkach prowadzonych przez SKOK-i dostępu do informacji o takich rachunkach.

    Na posiedzeniu w dniu 1 października 2015 r. Senat rozpatrzył tę ustawę i uchwalił 18 poprawek m.in. mających na celu likwidację wątpliwości interpretacyjnych tej ustawy, zapewnienie kompletności przekazywanej uprawnionemu zbiorczej informacji, ujednolicenie sposobu formowania przepisów, ich korelacji oraz przedłużenie vacatio legis ustawy - w ocenie Senatu ustawa powinna wejść w życie 1 lipca 2016 r. Poprawki te były opracowywane i omawiane również podczas prac Komisji Finansów Publicznych.

    Podsumowując, chciałbym poinformować, że Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska pozytywnie ocenia i opiniuje ustawę wraz z przedstawionymi przez Senat poprawkami i rekomendacją Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


73 wyświetleń

Zobacz także: