Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Informacja minister edukacji narodowej na temat skutków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., w zakresie przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli, niejednoznaczności rozstrzygnięć legislacyjnych powodujących niepokój i protesty rodziców dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli.


Poseł Sławomir Kowalski:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałem jeszcze dopytać pana ministra o taką zasadniczą sprawę. O tych zajęciach dodatkowych dużo się mówi, natomiast mam takie pytanie. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej kiedykolwiek sugerowało, od której godziny, dokładnie, mogą się odbywać w przedszkolach te zajęcia dodatkowe, ale nie te za złotówkę, tylko te finansowane przez rodziców czy jest to raczej sprawa, która leży w gestii dyrektora placówki? Kolejne pytanie z tym związane, które też dość często się pojawiało: Kto odpowiada za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas trwania zajęć, nie tych dodatkowych, a opłacanych przez np. rady rodziców? Kolejna sprawa. Czy rada rodziców przedszkola może finansować ze swoich dobrowolnych składek dowolne zajęcia po obowiązkowych godzinach zajęć? Myślę, że sprawa chyba jest jednoznaczna, ale dobrze byłoby (Dzwonek), aby to padło. Kolejne, ostatnie już, pytanie. Czy istnieje jakakolwiek podstawa prawna, która zakazywałaby radzie rodziców dzieci przedszkolnych zawierania indywidualnych umów z firmami zewnętrznymi, które dotychczas prowadziły zajęcia dodatkowe w przedszkolach? Dziękuję bardzo.Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2013 roku.


105 wyświetleń

Zobacz także: