Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Sławomir Kowalski:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Pani Minister! Straty, na które narażone są przedsiębiorstwa jako wystawcy opcji, były dość intensywnie dyskutowane na różnych forach z uwagi na fakt, że mogły prowadzić do upadłości części z nich, a co za tym idzie, mogło to pogorszyć sytuację ich kooperantów. Zresztą, tak jak już było mówione, w skali całej gospodarki, wydaje się, nie był to znaczący udział, zwłaszcza w obliczu poważnego kryzysu gospodarczego i narastających rozmiarów upadłości przedsiębiorstw spowodowanych innymi przyczynami. Czy wobec tego oprócz zmian prawa, o których była wcześniej mowa, za uzasadnione należałoby uznać wprowadzenie, wtedy lub teraz, ustawy zmierzającej w praktyce do unieważnienia umów opcyjnych? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.


83 wyświetleń

Zobacz także: