Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21, 22 i 23 punkt porządku dziennego:  21. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 3459, 3509 i 3649).
  22. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 3546 i 3650).
  23. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku (druk nr 3439) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 3557).


Poseł Jan Kulas:

    Panie Marszałku! Panowie Prezesi! Szanowni Ministrowie! Wysoki Sejmie! Panie i Panowie Posłowie! Oczywiście ta debata jest również niejako spojrzeniem na system gospodarczy, finansowy, ale także na pożytki dla obywateli. Zawsze przy takich okazjach, podczas tej debaty również, proszę o umiar ze strony opozycji, unikanie epitetów i rzetelną ocenę sytuacji. Najważniejszy bowiem wskaźnik, o który zawsze pytamy w takiej debacie, dotyczy oczywiście gospodarki. Pieniądze są z gospodarki, podatki pochodzą z gospodarki. Dlatego sądziłem, że przedstawiciele opozycji wyrażą pewną satysfakcję, pewne zadowolenie przynajmniej z tego, że Polska znalazła się w roku 2014 w pierwszej piątce państw o najwyższej dynamice rozwoju gospodarczego. PKB zwiększył się realnie o 3,4%. Takie są dane nie tylko rządowe, ale także Najwyższej Izby Kontroli. Bardzo za to dziękuję, bo ten materiał był nam tutaj bardzo pomocny. Taki wzrost gospodarczy oczywiście nie mógł być wcześniej zaplanowany, ale to przełożyło się także na sytuację finansową naszego państwa. Drugim wskaźnikiem, o którym jeden z posłów PO wspomniał, jest poziom inflacji, który ma realny wpływ na życie obywateli. Rzeczywiście po raz pierwszy w historii nowoczesnej demokracji praktycznie nie było inflacji, a w niektórych wypadkach ceny były nawet niższe. Jeśli przyjmie się ten średni wskaźnik, czyli założy, że inflacja była zerowa, jakie to ma znaczenie dla gospodarstw domowych, budżetów domowych, portfeli obywateli? Oczywiście chodzi tu o wybitnie korzystny efekt i wypada mówić o tym także przedstawicielom opozycji. Trzeba pamiętać o tym, że w roku 2014, który nie był tłustym rokiem pod względem finansów, udało się jednak realizować pewne świadczenia dla obywateli, np. świadczenia dotyczące waloryzacji emerytur i rent, więc każda złotówka, każde kilkadziesiąt złotych musi tutaj cieszyć.

    Padła tu pewna wypowiedź dotyczącą spraw socjalnych, chodziło ogólnie o płace. W roku 2014 wzrosła płaca minimalna, która, panie ministrze, za rządów PO i PSL cały czas rośnie. Jest to wzrost o większej dynamice niż za rządów, które się szczycą, że rzekomo dbają o politykę społeczną, politykę socjalną. To za tego rządu od wielu lat płaca minimalna po prostu regularnie wzrasta.

    Myślę, że zasługą tego rządu, tej koalicji i pani premier Ewy Kopacz jest bardzo dobry klimat dla inwestorów, czyli bezpośredni napływ inwestycji zagranicznych do Polski, bo to tak naprawdę również jest źródłem wzrostu gospodarczego. Być może w dyskusji i podczas pytań warto będzie naturalnie do tej kwestii powrócić.

    Jeden z posłów opozycji często martwi się o Lasy Państwowe. Lasy Państwowe mają się dobrze i nic im nie zagraża, dobrze gospodarzą. Jak tu powiedziano, 800 mln zł do budżetu państwa od nich wpłynęło.

    Panie i panowie posłowie, jaka jest gospodarka, jaki był rok 2014, jakie są tego konsekwencje? Jako poseł ziemi gdańskiej i ziemi pomorskiej pojechałem do portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Takiej koniunktury nie notowano od wielu, naprawdę wielu lat. Pani prezes w Gdańsku powiedziała: Inwestorzy stoją w kolejce. Taka jest skala, taka jest dynamika rozwoju portów morskich. To jest okno dla całej polskiej gospodarki morskiej. Jeżeli ktoś tego nie wie, ma wątpliwości, zapraszam do naszych portów morskich w Gdańsku i Gdyni.

    Oczywiście również w zakresie infrastruktury, jeżeli chodzi o kolej, w ostatnich latach następowały duże zmiany. Jeszcze w roku 2014 wystartowała linia, która jest niejako symbolem nowoczesnej gospodarki, i z tego parlamentarzyści również korzystają. Pendolino przecież wystartowało już w 2014 r., pod koniec tamtego roku. Ta infrastruktura, te inwestycje wszystkim nam służą i z tego powodu należy wyrazić ukontentowanie.

    Co na przyszłość? Myślę, że napawają pewnym optymizmem założenia do ustawy okołobudżetowej na rok 2016. Ten materiał jest powszechnie dostępny i z niego wyraźnie wynika, że przynajmniej 2 mld zł zarezerwowano na podwyżki, czyli pojawiły się pieniądze, są pewne dochody i rzeczywiście podwyżka płac będzie realizowana w większym zakresie. Już w odniesieniu do czerwca 2016 r. w tym dokumencie, w założeniach do ustawy okołobudżetowej, pojawia się kwota 2 mld zł. Być może w najbliższych miesiącach okaże się, że tę kwotę będzie można zwiększyć, być może, bo trudno to w tej chwili rozstrzygnąć. Jest to jednak oczywiście dobra informacja dla wszystkich pracujących.

    Ostatnia kwestia, pochodzę z regionu gdańskiego, jesteśmy uczuleni na wzrost gospodarki i spadek bezrobocia prawie o dwa punkty, bezrobocie jednak spada. To jest obiektywny wskaźnik, który w tym wszystkim zawsze warto podkreślić, niewątpliwie warto to zauważyć.

    Panie i panowie, te wskaźniki gospodarcze, te świadczenia socjalne dla obywateli, polityka prorodzinna, o której już nie będę szczegółowo mówił, bo jest za mało czasu, to wszystko było efektywnie realizowane. Waloryzacja emerytur i rent, wzrost płacy minimalnej, to wszystko uprawnia w świetle całokształtu materiałów, które otrzymaliśmy, do tego, żeby z pełnym przekonaniem głosować za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2014 i za udzieleniem absolutorium rządowi pani premier Ewy Kopacz, co z pełnym przekonaniem uczynię. Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Komisji


114 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy