Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

37 punkt porządku dziennego:


Rządowy dokument: ˝Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.˝ (druk nr 3071) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3401).


Poseł Jan Kulas:

    Pani Marszałek! Szanowna Pani Rzecznik! Czcigodna Pani Minister! Wysoki Sejmie! Oczywiście nieuprawnione jest mówienie o sprawozdaniu historycznym, bo jeżeli sprawozdanie dotyczy roku 2013, a niewątpliwie jest gotowe sprawozdanie za rok 2014, to staję w tym momencie w obronie pani marszałek. Można było zrobić tak, jak to robimy w przypadku innych agencji czy instytucji, że rozpatrujemy niekiedy nawet dwuletnie sprawozdanie, czy można było dać sobie więcej czasu, żeby poddać to pod rozwagę, i dziś rozpatrzyć jedno sprawozdanie, a za dwa tygodnie czy za miesiąc sprawozdanie za rok 2014. A więc te zarzuty opozycji politycznej wydają mi się w tym zakresie niestety chybione. To pierwsza kwestia.

    Druga rzecz. Wydaje mi się, że skoro jest tak rzeczowe, solidne sprawozdanie, to słowo ˝dziękuję˝ należy się pani rzecznik i wszystkim jej współpracownikom. A więc ja jako poseł PO z przyjemnością to podziękowanie składam, bo trzeba ludziom dziś dziękować, doceniać ich pracę, okazać im po prostu szacunek.

    Przechodzę do sekwencji pytań. Pani rzecznik bardzo intersująco mówiła o ważnych kwestiach, ale pojawił się problem kobiet ciężarnych w zakresie opieki okołoporodowej. W sytuacji gdy szczególnie troszczymy się o tę grupę osób, może warto by tę kwestię troszkę wyeksponować, dowiedzieć się, na ile działalność pani rzecznik była skuteczna, a na ile te problemy być może ulegają, że tak powiem, zmniejszeniu.

    I ostatnia rzecz. Wydaje mi się, że w takiej debacie, dyskusji opozycja narzeka, biadoli, ale myślę, że można powiedzieć też inaczej: tysiące lekarzy, pielęgniarek, pracowników stanowiących personel pomocniczy rzetelnie, sumiennie wykonuje swoje obowiązki i słowo ˝dziękuję˝ też pewnie będzie tu na miejscu. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.


34 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy