Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Jan Kulas:

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani Minister! Wysoki Sejmie! Mam taką formalną prośbę, szczególnie do posłów opozycji politycznej, żeby w tej debacie dominował jednak język spokoju, rzeczowości, merytorycznych kryteriów, aby nie padały takie słowa, jak wyprzedaż Polski. Te słowa są obraźliwe i nie do przyjęcia. W takim duchu nie możemy rozmawiać. Nawet kampania wyborcza nie uprawnia do tego, żeby opozycja polityczna mówiła o wyprzedaży Polski. To niegodziwe, nieprzyzwoite. Z takim językiem nie można się godzić, pani marszałek.

    (Poseł Michał Wojtkiewicz: Pierwszy lizus.)

    Przechodząc, pani minister, do meritum, ad rem po prostu, najlepiej, by przemówiły fakty. Moje pierwsze pytanie, pani minister, dotyczy tej podstawowej faktografii. Mam wrażenie, że część posłów opozycji politycznej nie zna tej podstawowej faktografii, nie wiedzą oni, na czym rzeczywiście polegał ten proces prywatyzacji. To po pierwsze.

    Po drugie, jak zauważyła jedna z posłanek PO, prywatyzacja jest jednym z elementów polityki gospodarczej rządu, nie jest nigdy celem samym w sobie. I to jest moja druga refleksja i poniekąd też pytanie. Doskonale wiemy, jaki jest stan zadłużenia spółek związanych z PKP. Kapitał inwestycyjny, środki, jakie uda się pozyskać, są bardzo potrzebne.

    Pani minister była uprzejma powiedzieć, że dzięki tej prywatyzacji napłynęło dokładnie 1,5 mld zł, chyba netto, tak to zrozumiałem. Bardzo ucieszyła mnie ta informacja, bo te pieniądze, panie i panowie posłowie, są bardzo potrzebne na dokapitalizowanie spółki PKP InterCity. Często korzystamy z usług tej spółki. Te nowoczesne pociągi, nowoczesne linie nadal trzeba modernizować, trzeba w nie oczywiście inwestować.

    Słusznie zauważyła pani minister...

    (Poseł Jerzy Polaczek: Ulice też sprywatyzujcie.)

    ...że potrzebna jest także modernizacja zaplecza.

    (Głos z sali: I Straż Graniczną też.)

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Przepraszam, panie pośle.

    Czy mogę państwa prosić o umożliwienie wypowiedzi panu posłowi i nieprowadzenie dodatkowych rozmów? Proszę je przenieść na korytarz, jeżeli państwo potrzebują się teraz wypowiedzieć.

    Bardzo proszę, panie pośle.

    Poseł Jan Kulas:

    Bardzo dziękuję, pani marszałek.

    Wydaje mi się, pani minister, że te środki (Dzwonek), ten dodatkowy kapitał inwestycyjny tu pozyskany, ta modernizacja nie tylko spółki PKP InterCity, ale także dworców... Jestem posłem z Tczewa, z Pomorza. Kiedy spojrzę na piękne dworce PKP w Tczewie, Gdyni, Gdańsku, to widzę, że te pieniądze zostały pozyskane w znacznej wysokości. Wszyscy wiemy, w jak dużym stopniu spółka matka PKP była zadłużona. Jeśli chodzi o kolejne kwoty na to, to dalsza modernizacja dworców PKP w skali kraju, moim zdaniem, jak najbardziej powinna postępować.

    Bardzo dziękuję, pani marszałek, bo nie chcę nadużywać reguły. Dziękuję bardzo.Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego wynikających z procesu prywatyzacji spółki PKP Energetyka SA


46 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy