Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Jan Kulas:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Debatujemy dzisiaj o bardzo ważnej kwestii. Pani minister, bardzo dziękujemy za informacje, jeżeli chodzi o działania naszego rządu, rządu PO-PSL. Jest wiele inicjatyw, wiele działań, są ambitne plany na przyszłość. Tak powinien działać nowoczesny rząd, być progospodarczy, prospołeczny i proeuropejski, a jednocześnie uwzględniający poszczególne środowiska, takie jak naszych seniorów.

    Jestem posłem z województwa pomorskiego. Niejednokrotnie miałem okazję spotykać się z tą problematyką, dlatego ucieszyło mnie także zajęcie się dzisiaj tym tematem. W moim rodzinnym mieście Tczewie samorząd miasta Tczewa realizuje bardzo wiele inicjatyw, działań właśnie dla naszych kochanych seniorów, począwszy od konkretnych projektów, programów, poprzez działalność na uniwersytecie trzeciego wieku - uniwersytet trzeciego wieku z Tczewa gościł w Sejmie i niewątpliwie będzie jeszcze tu gościł - po działalność artystyczną i nie tylko, dyskusje w kawiarence, ˝Cafe senior˝. To w Tczewie.

    Rozmawiałem głównie z przedstawicielami województwa pomorskiego, szczególnie z marszałkiem województwa. Jest grupa ludzi, którzy od dłuższego czasu myślą nad tą kwestią i przygotowują konkretne propozycje. Rozmawiałem m.in. z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy. Mówił, że pan marszałek województwa pomorskiego przewiduje nawet powołanie pełnomocnika do spraw polityki senioralnej. To jest nowoczesne, piękne podejście w Gdańsku, w województwie pomorskim - pełnomocnik marszałka, gospodarza regionu, do spraw polityki senioralnej. Nieraz w Gdańsku, w Tczewie zdarzało nam się wychodzić z ważnymi inicjatywami.

    Ponieważ jest sekwencja pytań, chciałbym się również zmieścić w tej sekwencji. Pani minister, myślę w tej chwili o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jest to ważna inicjatywa, to jest kwota 60 mln zł. Moje pytanie dotyczy działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, które jest zapisane w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Proszę o udzielenie odpowiedzi, proszę powiedzieć, jakie są skala, zakres, najważniejsze działania w odniesieniu do inicjatyw, działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania


59 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy