Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

38 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce˝ w 2013 r. (druk nr 3066) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3408).


Poseł Jan Kulas:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Szanowna Pani Minister! Wysoki Sejmie! Rozmawiamy dzisiaj o bardzo ważnej kwestii, która dotyczy szczególnie młodego pokolenia. Dobrze, że ten program będzie przyjęty, bo niestety rzadko się zdarza, że jesteśmy tak zgodni. To troska o młode pokolenie, o programy, które są realizowane, które przynoszą rezultaty.

    Pani minister wyraźnie mówiła, podawała konkretne liczby, fakty, mamy materiał sprawozdawczy, z którego wynika, że jednak na szczęście częstość palenia spada, szczególnie w populacji mężczyzn z 39% do 31%. To jest istotny wskaźnik. Pewnie należałoby w przyszłym roku głębiej się zastanowić, dlaczego to się zatrzymało u naszych pań na poziomie 23%, dlaczego w tym przypadku nie obserwuje się tej pozytywnej tendencji.

    Pani Minister! Wracając do troski o nasze pokolenie, chcę powiedzieć, że oczywiście pamiętam z okresu swej młodości organizacje młodzieżowe, które były bardzo aktywne, a szczególnie harcerstwo. Nie wiem, czy ktoś z państwa pamięta 10. punkt prawa harcerskiego: harcerz nie pali. Moja koleżanka z Klubu Parlamentarnego PO pięknie mówiła o modzie na niepalenie. Rzeczywiście takie działania powinny być wspierane, podejmowane.

    Zastanawiam się, pani minister - to jest moje pierwsze pytanie - na ile telewizja publiczna, która ma swoją misję, rzeczywiście wspiera działania rządowe w tym zakresie. I drugie, ostatnie pytanie: Czy można jeszcze podjąć jakieś dodatkowe działania, jeżeli chodzi o promocję prozdrowotnego stylu życia, szczególnie wśród młodego pokolenia? Dziękuję za uwagę.Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.


46 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy