Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3386 i 3537).


Poseł Jan Kulas:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pośle Sprawozdawco! Wysoki Sejmie! Bardzo ucieszyła mnie nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bo pochodzę z województwa pomorskiego, gdzie organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe miały ogromne dokonania i sukcesy i wciąż są aktywne. Często były wysuwane różne postulaty dotyczące tego, żeby jednak rzeczywiście tę ustawę jeszcze udoskonalić, poprawić, zmienić. Warto zawsze o tym pamiętać, bo problem jest ciągle aktualny i ważki.

    Ponieważ jesteśmy w sekwencji pytań, pierwsze pytanie kieruję do pana ministra. Niewątpliwie nasz rząd od początku wspiera sektor organizacji pozarządowych. Panie ministrze, tak się zastanawiam głośno, w jakim kierunku pójść dalej, jeżeli chodzi o wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych: Czy w kierunku doskonalenia ustawy, czy może w kierunku działań edukacyjnych, organizacyjnych, promocyjnych?

    Pytanie do posła sprawozdawcy: Czy sprawę tej nowelizacji poddano szerokim, solidnym konsultacjom społecznym? Czy w tej sprawie wypowiedziała się również Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego? Dziękuję za uwagę.Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw


29 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy