Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2014˝ oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝ w roku 2014 i w roku 2015 (druk nr 3482) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3731).


Poseł Jan Kulas:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Jestem posłem z województwa pomorskiego. W naszym regionie, na Pomorzu, ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝ budzi szczególne zainteresowanie, bo w skali Polski na Pomorzu, co nie jest tajemnicą, poziom zachorowań na choroby nowotworowe w ostatnich kilkunastu latach, można powiedzieć, należy do najwyższych. Oczywiście w tym zakresie było podejmowanych wiele działań przez Akademię Medyczną w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny. Bardzo dobre było i jest współdziałanie z Samorządem Województwa Pomorskiego. To właśnie samorząd wojewódzki zainwestował kilka milionów złotych w sprzęt, który ułatwia wykrycie chorób nowotworowych, i oczywiście terapię. Ten program, czyli ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝, niewątpliwie warto kontynuować, bo jest to chyba jedna z największych zdobyczy, pani minister, ostatnich kilkunastu lat. (Dzwonek)

    Chciałbym zapytać o jedną rzecz, wszystko wydaje się być jasne, proste, jeżeli chodzi o badania profilaktyczne, o udział ludzi w badaniach przesiewowych. Jakie jest zainteresowanie? Jaka jest skala, jaki procent? Jaka jest skuteczność tych programów profilaktycznych? Bardzo dziękuję za uwagę.Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014" oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2014 i w roku 2015 wraz ze stanowiskiem Komisji


77 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy