Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.


Poseł Sprawozdawca Krzysztof Michałkiewicz:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu wczorajszym, 8 lipca, odbyły posiedzenie, na którym rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

    Komisje rekomendują przyjęcie poprawek 1., 2., 4. i 5., a odrzucenie poprawek 3. i 6. Dziękuję.Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej


40 wyświetleń

Zobacz także: