Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 2254 i 2257).


Poseł Krzysztof Michałkiewicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W uzasadnieniu do projektu ustawy pan minister zwraca uwagę na to, że wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin stanowi jeden z priorytetów działań administracji publicznej. Oczywiście to konstytucja nakłada na administrację publiczną obowiązek dbania o osoby niepełnosprawne i wspierania ich, co dotyczy także rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji. Niemniej o tym, że z tym jest problem, najlepiej świadczy przyjęcie przez rząd programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych i przedłużanie działania tego programu i w 2013 r., i w 2014 r. - od 1 kwietnia znowu zostało to przedłużone do końca roku. Interesuje mnie to, czy po 2014 r. program wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych będzie kontynuowany, a jednocześnie chciałbym zapytać pana ministra, skoro rząd od 1 maja chce dodać do świadczenia pielęgnacyjnego 200 zł, to czy te 200 zł wsparcia nie mogłoby także wejść w skład świadczenia pielęgnacyjnego, bo oszczędność na składkach na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne jest minimalna, a przecież po to są płacone składki na ubezpieczenia, żeby te osoby kiedyś nie musiały korzystać z pomocy społecznej, tylko miały prawo do renty, emerytury, czy świadczeń zdrowotnych. Dziękuję bardzo.Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.


100 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy