Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie ministra pracy i polityki społecznej z realizacji programu wieloletniego ˝Pomoc państwa w zakresie dożywiania˝ za okres styczeń 2010 r. - grudzień 2013 r. (druk nr 2793) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2947).


Poseł Krzysztof Michałkiewicz:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Mam dwa pytania związane z programem dożywiania, chociaż nieodnoszące się wprost do sprawozdania.

    Program monitorowany był również przez ministra oświaty i w poprzednich sprawozdaniach zawsze mieliśmy także materiały z ministerstwa oświaty. Czy te materiały były uwzględniane w sprawozdaniu? Kontrola NIK-u, która dotyczyła dożywiania, mówiła, że często informacje w jednych i drugich materiałach różniły się między sobą. Czy moglibyśmy coś na ten temat usłyszeć?

    I drugie pytanie. Ja i pozostali wypowiadający się dużo mówiliśmy o kryterium dochodowym. W tym roku jest okres, gdy to kryterium albo będzie zmienione, albo nie. Czy rząd i ministerstwo przygotowują się do zmiany kryterium, czy zabezpieczyły środki finansowe? Jeżeli to kryterium jesienią zostanie zmienione, to czy fakt, o którym mówiliśmy, że nie odpowiada ono potrzebom osób korzystających z pomocy społecznej, będzie uwzględniony w tej zmianie? Dziękuję bardzo. (Oklaski)



Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.


72 wyświetleń

Zobacz także:




Zobacz także:








Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy