Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku (druki nr 3294 i 3531).


Poseł Jarosław Zieliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zadam pytanie, z którym się zgłosiłem, ale ponieważ było też pytanie skierowane do wnioskodawców, a ja reprezentuję wnioskodawców, więc czy pan marszałek potem pozwoli odpowiedzieć na nie mnie czy komuś innemu? Nie wiem, jak to regulaminowo będzie rozwiązane.

    Mam pytanie do rządu. Nie wiem, czy jest przedstawiciel rządu, który na to pytanie by odpowiedział. Jeżeli nie, to będę prosił o odpowiedź na piśmie, bo ona jest ważna. Zresztą to pytanie się wpisuje po części w pytania pana posła Dariusza Piontkowskiego. Otóż 25 lipca 2014 r., a więc rok temu, także z naszej inicjatywy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar obławy augustowskiej z lipca 1945 r. To był ważny, pierwszy akt po 25 latach milczenia w niepodległej Polsce o tej sprawie, przynajmniej w najwyższym organie państwa, jakim jest polski Sejm. Na końcu tekstu uchwały jest ważne zdanie mówiące o tym, że aktualnie dostępna wiedza o obławie augustowskiej powinna być w sposób właściwy odzwierciedlona w programach nauczania. Pytanie w związku z tym brzmi tak: Minął rok i co konkretnie zostało w wyniku podjęcia tej uchwały - bo uchwały Sejmu obowiązują rząd, chyba tak być powinno i tak jest - przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zrobione, żeby zrealizować jej zapisy? Chodzi o ostatnie zdanie tej uchwały. Ono jest bardzo ważne, bo ono ma na celu doprowadzenie do upowszechnienia w całej Polsce wiedzy, dostępnych informacji, dzisiaj dostępnych informacji. One są niepełne, ale coś przecież wiemy, sporo już wiemy o tej zbrodni, o obławie augustowskiej.

    Jeżeli nie będzie nikogo, kto mógłby udzielić teraz odpowiedzi, powtarzam, proszę o odpowiedź na piśmie. Panie marszałku, proszę o to, żeby minister edukacji narodowej pani Kluzik-Rostkowska udzieliła odpowiedzi na piśmie.

    Jeżeli pan marszałek pozwoli, odpowiem na pytania, które zadał pan poseł Piontkowski. Jako poseł wnioskodawca mogę to zrobić, chyba że ktoś inny udzieli na nie odpowiedzi.Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku


32 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy