Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Jarosław Zieliński:

    Panie Marszałku! Zwracam się do pana ministra. Dlaczego rząd kłamie? Po co wam to jest potrzebne? Dlaczego ukrywacie prawdziwe działania? Pan mówi, że samorządy zgłaszają miejsca. Mam pismo, wszyscy wojewodowie wysłali prawdopodobnie takie pisma do wójtów, burmistrzów i prezydentów. Czekają na odpowiedzi, ile miejsc oferują poszczególne gminy. Takie pismo trudno dostać, bo okazuje się, że wszyscy się boją, wojewodowie się boją, strażacy się boją udostępniać te pisma, jak w stanie wojennym. Co to w ogóle jest? Czego wy się boicie? Jeżeli macie jakiś zamiar, coś chcecie zrealizować, to proszę działać w sposób jawny. Wystąpienie komendanta głównego trafiło do komendantów wojewódzkich, a ci skierowali je niżej, do strażaków. Zacytuję fragmenty np. z pisma komendanta głównego, który każe w pogotowiu trzymać sprzęt transportowy, sprzęt kwatermistrzowski. W ostatnim akapicie pisze nawet, że mając na uwadze potrzebę utrzymania w gotowości operacyjnej wyżej wymienionych środków transportowych, prosi panów komendantów o ograniczenie udzielania doraźnej pomocy instytucjom i organizacjom społecznym lub charytatywnym w tym zakresie. W innym piśmie jest dyspozycja, żeby wytypować po dwie jednostki OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podstawowe i rezerwowe z każdego powiatu, w których możliwy byłby krótkotrwały pobyt grupy cudzoziemców w liczbie do 50 osób. Ewentualny pobyt trwałby do kilku dni - to cytuję. Zabezpieczenie logistyczne, łóżka, śpiwory, wyżywienie zostaną w razie takiej potrzeby zabezpieczone przez właściwe instytucje. Jakie instytucje, pytam od razu, panie ministrze. Jakie właściwe instytucje zabezpieczą to strażakom? Przy typowaniu obiektów jednostek OSP prosimy o analizę panujących warunków socjalno-bytowych. Gdzie te warunki socjalno-bytowe? W strażnicach OSP? Panie ministrze, to jest po prostu kpina. Były tutaj postulaty, żeby traktować tych ludzi w sposób humanitarny. (Dzwonek) Tam, przepraszam za sformułowanie, bydła nie można umieścić, dlatego że tam nie ma żadnych warunków socjalno-bytowych. To są strażnice OSP, zimne pomieszczenia bez żadnej infrastruktury.

    Kiedy skierowałem interpelację poselską w tej sprawie, powołując się na te dyspozycje, w mediach pojawiła się jakaś histeria, mieliśmy zaprzeczenia ze strony rządu, że to nieprawda, że nie było takich pism. Ja te pisma mam, panie ministrze, więc proszę nie udawać, nie kłamać po prostu, nie wmawiać nam, że sami wójtowie zgłaszają taką potrzebę, że chcą w te pędy kwaterować u siebie jakieś grupy uchodźców. Nie mówię już o innych sprawach, bo całą litanię spraw trzeba by było wymienić, całą litanię problemów. Proszę tylko odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ukrywacie prawdziwe działania. To są bardzo szczegółowe dyspozycje.

    Jeszcze jedno pytanie na koniec. Na jakiej podstawie prawnej rząd tak postępuje? Nie pan, bo pana podpisu tam nie ma, ale są podpisy komendantów, wojewodów, a do wojewodów dyspozycje skierował dla odmiany minister pracy i polityki społecznej i jego departament. Na to się powołują wojewodowie w tym piśmie. Chce pan zobaczyć? Pokażę panu.

    (Poseł Jan Kulas: Czas, przekroczony czas.)

    Co panu przeszkadza? Czy to, że przekraczam czas? Wszyscy przekraczają trochę czas.

    Już kończę, nie przekroczyłem jeszcze zbyt mocno tego czasu, ale przepraszam, panie marszałku.

    Na jakiej podstawie prawnej angażujecie siły i środki PSP i OSP? OSP jest przecież siłą wolontariacką, jest to stowarzyszenie. Na jakiej podstawie prawnej dysponujecie sprzętem transportowym i kwatermistrzowskim tych służb? Jak to w ogóle wygląda w świetle zadań ustawowych tych służb? Dlaczego one są odciągane od swoich zadań na rzecz jakichś działań, które do nich nie należą, związanych z potencjalnym przyjęciem cudzoziemców? Pytań jest więcej. Przynajmniej na te niech pan mi odpowie. (Oklaski)Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


94 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy