Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Jarosław Zieliński:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Zacznę od tego, co w zasadzie jest na marginesie. Jeżeli już wnioskujący o przedstawienie informacji bieżącej piszą tekst, to proszę nie mówić, że ostatnie lata przyniosły liczne zmiany klimatyczne. Ostatnie lata nie przyniosły tych zmian, to znacznie dłuższa perspektywa. Trzeba się najpierw trochę zastanowić, a potem pisać.

    Jeżeli chodzi o regionalny system ostrzegania, panie ministrze, to dobrze, że zostało to podjęte. Oczywiście trzeba szukać wszelkich możliwych sposobów, żeby ostrzegać obywateli przed niebezpieczeństwem. Trzeba zapobiegać tym niebezpieczeństwom, trzeba jak najszybciej usuwać skutki, trzeba pomagać w każdej sytuacji, gdy dochodzi do nieszczęść. Na wszystko nie mamy oczywiście wpływu, ale wielu zjawiskom można zapobiegać. Jeżeli chodzi o sam system, to chciałbym zadać parę pytań. Mówił pan o czymś, mam wrażenie, co jest trochę związane jest dzisiejszą rzeczywistością, a trochę z planem, z wyprzedzeniem, z tym, co jeszcze nie istnieje, ale ma być. Ilu regionów dotyczy ten system? W ilu województwach funkcjonuje? To jest pierwsza rzecz.

    Druga rzecz. Proszę powiedzieć, jaki jest zasięg, zakres odbiorców komunikatów, które są przesyłane za pomocą telewizji. Wiemy, że jeżeli chodzi o telewizję cyfrową, obejmuje ona swym zasięgiem ok. 40% wszystkich użytkowników telewizji, a 60% stanowią użytkownicy korzystający z telewizji kablowych i satelitarnych. Mówił pan o umowach, o tym, że będą podpisywane. Czy mogą one zmienić sytuację? Jeżeli tak, to na ile? Jak to dzisiaj wygląda? Ilu odbiorców jest objętych zasięgiem? Jeżeli chodzi o telefonię komórkową, w jaki sposób wybierani są ci, którzy otrzymują komunikaty? Czy oni muszą zgłaszać swoje zainteresowanie, czy są wprowadzani za pomocą specjalnych aplikacji? Czy coś jest wybierane poza nimi, jakąś inną drogą, metodą? (Dzwonek)

    Wnioskujący o przedstawienie dzisiejszej informacji napisali, że dzięki temu systemowi są rozpowszechniane poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Otrzymuję informacje, że tych poradników nie ma. Po kliknięciu w odpowiednie miejsce okazuje się, że zamiast informacji o poradach, jeżeli chodzi o to, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, jest pusto. Proszę to wyjaśnić. Chciałbym zadać wiele innych pytań, ale nie ma czasu. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych


207 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy