Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druki nr 3603 i 3694).


Poseł Jarosław Zieliński:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ocena Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie jest oczywiście zgoła odmienna. Ta ustawa to totalna kompromitacja rządu, a jej uzasadnienie to, jak mówi młodzież, jedna wielka ściema. Nikt nie narzucał przecież rządowi tego pomysłu, pomysłu zniesienia obowiązku meldunkowego. To rząd to wymyślił, a w ciągu 5 lat, jakie minęły, nie potrafił przygotować tego rozwiązania. Jego termin był już przecież parokrotnie przesuwany. To nie jest pierwsze przesunięcie. Zamiast się więc wycofać z tego błędu, pomysłu, rząd chce znów dostać kolejne 2 lata, które zapewne i tym razem byłyby zmarnowane, ale teraz wyborcy raczej na to nie pozwolą. Mamy taką wielką nadzieję.

    Po co rządowi te kolejne 2 lata? Ano, jak czytamy w uzasadnieniu, w celu zapewnienia dodatkowego czasu - tak jakby tamtego było mało, a przecież rząd sam to projektował, ten czas także zakładał sam - niezbędnego do wprowadzenia kompleksowych zmian w przepisach prawa oraz do odpowiedniego dostosowania systemów teleinformatycznych obsługujących rejestry państwowe oparte na tym obowiązku - oczywiście na obowiązku meldunkowym. Trzeba zapytać: Co stało dotąd na przeszkodzie, żeby to zrobić?

    Przy podejmowaniu decyzji o odkładaniu w czasie tego rozwiązania ostrzegaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, że przy znanej powszechnie nieudolności rządu i ministerstw, także tego ministerstwa, które za to odpowiada, a więc MSW, sytuacja znowu się powtórzy. Rząd i PO zaklinali się, że nie. Powtórzyła się. Nie trzeba było czekać na wyniki prac specjalnego Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego, aby wiedzieć, że po zniesieniu tego obowiązku wystąpią bardzo poważne problemy w organizacji wyborów, realizacji powszechnego obowiązku obrony, kontroli i egzekwowaniu realizacji obowiązku szkolnego, realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, ale także w wielu innych dziedzinach, choćby w zakresie prawa podatkowego, karnego i w wielu innych aspektach dotyczących relacji państwo - obywatel. Przestrzegaliśmy przed tym wszystkim wielokrotnie.

    Dzisiaj odpowiedzialni za to powinni spalić się ze wstydu, ale się nie spalają. Zamiast spalić się ze wstydu, piszą cynicznie w uzasadnieniu projektu ustawy np. tak: wstępne analizy zespołu wskazywały na potrzebę nowelizacji co najmniej kilkudziesięciu aktów prawnych, co nie będzie możliwe przed dniem 1 stycznia 2016 r. - jak to odkryli - m.in. z uwagi na kończącą się kadencję Sejmu - to też odkrycie, to wcześniej nie było znane, to dotąd oczywiście było tajemnicą, tego rząd nie wiedział. I dalej: przewidziane w ustawie z dnia 24 września 2010 r. - tę datę akcentuję, to jest początek tej sprawy - zniesienie obowiązku meldunkowego stało się możliwe dopiero po uruchomieniu z dniem 1 marca 2015 r. nowego Systemu Rejestrów Państwowych. Przypomnę, że ten System Rejestrów Państwowych także był przesuwany w czasie i też się opóźniał, a kiedy został wprowadzony, to oczywiście działa z wielkimi problemami.

    Ale to w ogóle jest nieprawda, dlatego że nowy System Rejestrów Państwowych, podobnie jak stary, w ogóle nie zawiera mechanizmów i narzędzi umożliwiających zniesienie obowiązku meldunkowego. System Rejestrów Państwowych nie przewiduje kontaktu urzędu z obywatelem, a stworzenie narzędzi komunikacji urzędu z obywatelem i odwrotnie, komunikacji opartej na cyfrowej tożsamości obywatela - panie ministrze, myślę, że pan się z tym zgodzi - jest do tego absolutnie niezbędne. To jest właśnie warunek.

    Prawda jest brutalna. Rząd nie ma w ogóle pomysłu na to, jak zapewnić prawidłowe funkcjonowanie państwa po zniesieniu obowiązku meldunkowego, które to zniesienie sam wymyślił. Zniesienie tego obowiązku jest więc jedynie pustym hasłem marketingowym, sloganem bez merytorycznej treści. Sytuacja jest jednak także niebezpieczna. Państwo łatwo rozregulować - a tak by się stało, gdyby zostało wprowadzone to rozwiązanie - ale konsekwencje tego mogą być naprawdę nieobliczalne.

    Uruchomienie nowego Systemu Rejestrów Państwowych 1 marca nie jest sukcesem. Nowy System Rejestrów Państwowych nadal nie działa, jak już wspomniałem, prawidłowo. Mogę tu opisywać te nieprawidłowości, nieraz już to czyniliśmy, skala tego jest duża. Jeżeli pan minister ma wątpliwości, proszę zapytać gmin, jak to funkcjonuje, i zainteresować się np. tym, dlaczego w Tczewie urząd stanu cywilnego ograniczył czas swojej pracy dla obywateli i z czym to się wiąże - z tym właśnie, z tymi problemami, z podwójną pracą, którą muszą wykonywać urzędnicy. Na szczęście działa jeszcze jednak do końca sierpnia rozwiązanie przejściowe, które pozwala ominąć te błędy. Po 1 sierpnia nie będzie już to możliwe. (Dzwonek)

    Pani Marszałek! Jeżeli pani pozwoli, to jeszcze chwilę, bo to ważna sprawa. Poważne problemy po zniesieniu obowiązku meldunkowego będą dotyczyły wielu dziedzin życia społecznego, m.in. sporządzania spisu wyborców, o czym już wspomniano, czyli prawidłowości procesów wyborczych, czyli tak naprawdę podstaw demokracji, ale też wielu innych. Administracja państwowa jest kompletnie nieprzygotowana do zniesienia obowiązku meldunkowego. Tak jest teraz, mimo upływu tych pięciu lat, które nie przybliżyły zamiaru do jego odpowiedzialnej realizacji, i tak samo byłoby znów za dwa lata. Mam nadzieję, że to już rzeczywiście nie będzie waszym udziałem, panowie autorzy, twórcy tego pomysłu i jego nieudolnego wykonania. Grozi nam podobny sukces jak w przypadku zniesienia obowiązku powszechnego poboru do służby wojskowej, które doprowadziło do praktycznego rozbrojenia Polski, i to w obliczu tak poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa naszego kraju. Rząd nawet nie potrafił, o czym wspominałem, przygotować uzasadnienia zmiany tej ustawy. Jest ono żenująco niekompetentne, pozbawione argumentów. Zresztą co rząd może dzisiaj sensownego powiedzieć? Musiałby przyznać się do całkowitej nieudolności i propagandowego charakteru swoich zamiarów.

    W obecnych warunkach, wobec kompletnego nieprzygotowania państwa do zniesienia obowiązku meldunkowego, jedynym wyjściem jest wycofanie się z tego rozwiązania. Jeżeli rząd nadal się upiera w sprawie terminu zafundowania Polsce i Polakom totalnego chaosu - terminu, powtarzam, bo nie problemu - nasza chata z kraja. Nie my to wymyśliliśmy i nie bierzemy za to odpowiedzialności. Jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość damy temu odpowiedni wyraz w głosowaniu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności


29 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy