Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druki nr 3603 i 3694).


Poseł Jarosław Zieliński:

    Pan minister pod pozorami konkretnych odpowiedzi właściwie posługiwał się ogólnikami. Panie ministrze - pani marszałek, bardzo bym panią prosił o dopilnowanie tego - oczekujemy przedstawienia na piśmie tego harmonogramu, ponieważ jest cały szereg dziedzin, niektóre z nich były wymieniane, które wymagają regulacji prawnych przed zniesieniem obowiązku meldunkowego. Pan tego w ogóle nie widzi albo nie rozumie. Nie wiem, czy pan nie rozumie tych prostych rzeczy, które sami przecież w jakimś sensie przywoływaliście w uzasadnieniu, a teraz pan nie potrafi na to odpowiedzieć. Proszę o ten harmonogram, konkretny, sprecyzowany, na piśmie. To po pierwsze.

    Po drugie, urzędnicy w gminach czy urzędach stanu cywilnego nie dlatego mają problemy z tym, że nie umieją tego obsługiwać. Niech pan ich nie obraża. Oni po prostu muszą wykonywać podwójną pracę. Bogu dzięki, jeszcze mogą korzystać z tego rozwiązania przejściowego, ale to oznacza, że muszą dokonywać podwójnych operacji, korzystając ze starych systemów informatycznych, bo potem i tak muszą ponownie wprowadzać te same dane do aplikacji Źródło. A więc o tym mówiłem. To jest więcej pracy i to jest przyczyna, a nie co innego. Tak że jeżeli wspomniałem (Dzwonek) o przykładzie Tczewa, to proszę nie myśleć, że tam sobie nie poradzono. Poradzono sobie świetnie, tylko na skutek podwójnej pracy, z tego, co wiem, stało się tak, jak wspomniałem. Ale to dotyczy bardzo wielu gmin. Jeżeli pan by chciał wykazy takich problemów, które zgłaszają gminy - do pana nie zgłaszają, bo nie widzą w tym sensu, ale do nas zgłaszają, również na portalach piszą o tym - to służę. Tak że naprawdę niech pan to przemyśli trochę.Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności


49 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy